Khemah Membaca Bagi Tokoh Nilam Negeri Pahang 2017

KUANTAN, 7 September 2017 - Program Khemah Membaca Bagi Tokoh Nilam Negeri Pahang 2017 telah diadakan di Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang di Jalan Kemunting. Seramai 92 orang peserta telah menyertai program ini yang terdiri daripada Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah, Guru Perpustakaan dan Media serta Pegawai BTPN ( Bahagian Teknologi Pendidikan ).  Program ini diadakan adalah untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid sekolah dan sebagai pemangkin kepada proses pembelajaran sepanjang hayat.

nilam

nilam2

nilam3