Taklimat u-Pustaka Kepada Pelajar SEMSAS

KUANTAN, 18 Julai 2018 - Pustakawan PPAP telah mengadakan taklimat u-Pustaka kepada pelajar SEMSAS. Taklimat ini memberikan pendedahan kepada para pelajar berkenaan perkhidmatan u-Pustaka. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah pinjaman buku atas talian, ulasan buku elektronik, buku audio, pangkalan data atas talian dan sebagainya.

taklimat upustaka