Majlis Bersama Jabatan

AHLI MAJLIS BERSAMA JABATAN

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG

BAGI TAHUN 2014 - 2016

Puan Hajah Faridzah binti Jaafar, AMP.  
- Pengerusi
Puan Murni Wizana binti Abdul Ghani, PKC.  - Ahli Pihak Pentadbiran
Puan Norsuzila binti Ahmad     - Ahli Pihak Pentadbiran   
Puan Noorisma Ismail
- Setiausaha Pihak Pentadbiran
Encik Mohd Noor bin Abd.Rahman  - Ahli
Encik Mohd Hazairi bin Ariffin
- Pengerusi Pihak Pekerja
Puan Faridah binti Jusoh - Ahli
Puan Rosminawati binti Noh - Ahli
Puan Hartini binti Ibrahim - Ahli
Encik Mohd Izam bin Mohd Idris - Ahli
Encik Hamidi bin Deraman - Ahli
Puan Norsuryanti binti Abd Rapar - Ahli
Puan Norazlina binti Mamat - Ahli
Encik Koh Ah Wah - Ahli
Encik Ahmad Firdaus bin Omar @ Ramli - Ahli
Puan Nor Syazliana binti Mohamed
- Ahli
Puan Armah binti Abas - Setiausaha Pihak Pekerja