Program in4Skills Media dan Maklumat

KUANTAN, 16 Februari 2019 - Program in4Skills Media dan Maklumat ini memberikan pendedahan kepada para peserta mengenai informasi yang boleh diperolehi dari portal U-Pustaka. Peserta diberikan tunjuk ajar penggunaan aplikasi yang disediakan di portal tersebut. Mereka juga diberikan peluang membuat aktiviti mewarna di atas talian menerusi portal tersebut.

in4skills