webopac


Kaedah pencarian bahan perpustakaan menggunakan Library WebOPAC

Paparan untuk kegunaan terhad (bukan ahli perpustakaan)

opac1

Paparan untuk ahli yang memasukkan no.ahli (user ID) dan
katalaluan (password – 4 digit terakhir pada no.ahli)

opac2

Apabila pautan WebOPAC dipilih, paparan untuk carian bahan ditunjukkan seperti berikut:

opac3

Contoh:

Search Type: Leftstring; Access Point: Title, Search Text: hujan


Hasil carian : Judul yang mempunyai perkataan ‘hujan’ – 15 rekod ditemui

opac4 

 

Hasil carian boleh ditapis (filter) untuk carian yang lebih tepat

Contoh: Filter By:Item Category , Filter Value: Pinjaman Dewasa

 opac5

Hasil carian selepas filter, 1 rekod dari 15 rekod sebelumnya

Contoh: Carian Menggunkan Subject; taipkan subjek yang akan dicari:

opac6

opac7

Hasil carian, terdapat 172 rekod ditemui dan dimuatkan dalam 4 halaman


Jika pengguna yang memasukkan no. ahli, bahan yang dipinjam boleh apabila pautan Pinjaman Bahan dipilih

opac9

Untuk paparan sejarah bahan yang telah dipinjam, klik View History

opac10

Paparan Ahli yang mempunyai bahan yang sedang dipinjam

opac11

Klik Renew untuk perbaharui tarikh pemulangan

opac12

Ahli diingatkan menuliskan tarikh pemulangan terkini pada slip di belakang buku.

Klik Log Keluar bagi ahli

Klik Home bagi bukan ahli


MENETAPKAN JUMLAH PAPARAN REKOD CARIAN DI WEB OPAC

 

opac13

Pilih jumlah rekod pada Result per page (25,50,100,200)

opac14

Contoh: Access Point : Title ; jumlah rekod : 25; Search Text: Islam

Keputusan: 195 rekod ditemui ; Sistem secara automatik membahagikan paparan sebanyak 25 rekod per page dengan beberapa page untuk dinavigasi oleh pengguna