Piagam Pelanggan

1. Perkhidmatan Penasihat Pembaca

  • Menyediakan persekitaran pembaca yang selesa untuk pengguna.
  • Bersedia membantu pengguna mencari dan mendapatkan maklumat.
  • Menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang berkualiti.

 2. Kaunter Perkhidmatan

  • Memberi perkhidmatan kaunter yang cekap dan mesra.
  • Semua permohonan yang lengkap untuk pendaftaran keahlian perpustakaan akan disiapkan dalam tempoh kurang dari 5 minit.
  • Proses pinjaman dan pemulangan bahan bacaan dilaksanakan dalam masa kurang dari 5 minit.

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018

Pengunjung Perpustakaan:

Bulan

Bahagian

Pinjaman Umum

Bahagian

Pinjaman Fiksyen

Bahagian

Kanak-Kanak

Bahagian

Rujukan

Bahagian

Pusat Warisan Intelek Negeri

Jumlah
Januari 872 354 869 647 314 3056
Februari 1215 609 1440 645 472 4381
Mac 1891 1525 2435 1130 826 7807
April 1667 1372 2672 1283 1222 8206
Mei 1282 1174 1800 1024 614 5894
Jun 1070 1050 1539 965 602 5226
Julai 3495 1449 2839 1946 567 10296
Ogos 1802 9413 2876 1451 1169 9178
Jumlah Keseluruhan 13284 9413 16470 9091 5786 54044

 

Keahlian Perpustakaan:

Bulan

Ahli PPAP

Ahli u-Pustaka Ahli
Pinjaman Kelompok
Jumlah
Januari  KEAHLIAN BELUM DIBUKA  89  KEAHLIAN BELUM DIBUKA 89
Februari  KEAHLIAN BELUM DIBUKA  120  2 122
Mac  597  233  3 833
April  404  142  0 546
Mei  192  38  0 230
Jun  193  32  0 225
Julai 266 127 0 393
Ogos 171 - 1 172
Jumlah Keseluruhan 1823  781 6 2610

 

 Pinjaman Bahan Perpustakaan:

Bulan

Pinjaman Kelompok

Pinjaman Umum Pinjaman
Fiksyen
Pinjaman
Kanak-Kanak
Pinjaman
Pusat Warisan Intelek Negeri
Pinjaman
Rujukan
Jumlah
Januari 300 933 224 931 302 2065 4755
Februari  152 847 371 3376 315 426 5487
Mac 150 931  1225 8403 589 1261 12559
April  600 1562 1374 10017 609 1790 15952
Mei  250  1654 1209 8491 400 889 12893
Jun 0  902 1025 8926 318 775 11946
Julai 300 1423 1431 8917 250 2174 14495
Ogos 0 1703 1818 11451 296 1749 17017
Jumlah Keseluruhan  1752 9955 8677 60712 3079 11129 95304