Perkhidmatan Perpustakaan

Keahlian

KATEGORI BAYARAN ( RM ) / SETAHUN

WARGANEGARA

 • Dewasa
 • Kanak-Kanak

10.00

10.00

BUKAN WARGANEGARA

 • Dewasa    
 • Kanak-Kanak

20.00

20.00


Pinjaman Bahan

 • Setiap ahli dibenarkan meminjam 5 buah buku dalam tempoh 2 minggu (14 Hari ).

Lanjutan Pinjaman

 • Lanjutan pinjaman boleh dibuat sekiranya buku tersebut tidak ditempah oleh pengguna yang lain.
 • Lanjutan pinjaman hanya dibenarkan sekali sahaja ( 14 Hari )
 • Lanjutan Pinjaman boleh dibuat sama ada secara datang sendiri ke kaunter, atau melalui telefon atau secara dalam talian.

Tempat Simpan

 • Pihak perpustakaan akan menyimpan buku yang ditempah simpan oleh pengguna dalam tempoh 3 hari.

Denda

 • Lewat pulang - RM 0.50 / 1 hari
 • Buku rosak / tidak dipulangkan - Bayar mengikut harga asal buku