#BUKUSYOK

Gurindam 1000 Nasihat

Kesusasteraan
Mohd. Nor Long
Dewan Bahasa dan Pustaka
978-983-46-0595-7
4144
User rating: / 
PoorBest 

Ulasan

Buku Gurindam 1000 Nasihat ini menghimpunkan sebanyak 1000 nasihat yang amat berguna. Buku ini menyelusuri alam kanak-kanak di alam sekolah rendah, seawal usia remaja di sekolah menengah dan seterusnya alam dewasa di institusi pengajian tinggi. Banyak nilai murni yang dititipkan merentasi agama dan budaya, seperti menghormati guru dan orang tua, jujur ikhlas, berani, berkata benar, tekun, sifat suka menolong di antara satu sama lain, sikap suka berjimat cermat, pandai menjaga kesihatan diri serta prihatin terhadap alam sekitar.

 Gurindam di dalam naskah ini banyak menyampaikan nasihat dan pengajaran yang berguna untuk dijadikan pedoman bagi melahirkan warganegara yang sihat dan berakhlak untuk pewaris bangsa dimasa akan datang.