CIP SPRM

cip sprm

 

PEMATUHAN POLISI

Akta SPRM 2009 memperuntukkan :-

  1. Meminta atau menerima rasuah di bawah seksyen 16 dan 17 (a) Akta SPRM 2009.
  2. Menawar atau memberi suapan di bawah seksyen 17 (b) Akta SPRM 2009.
  3. Mengemukakan tuntutan palsu di bawah seksyen 18 Akta SPRM 2009.
  4. Menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam di bawah seksyen 23 Akta SPRM.

 

Setiap Staf PPAP perlulah melaporkan apa-apa transaksi penyogokan sepertimana peruntukan seksyen 25 Akta SPRM 2009, kegagalan melaporkan rasuah :-

 

  1. Gagal melaporkan pemberian atau tawaran suapan di bawah seksyen 25 (1) dan (2) Akta SPRM 2009, denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali.
  2. Gagal melaporkan permintaan atau memperoleh suapan di bawah seksyen 25 (3) dan (4) Akta SPRM 2009, denda tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

 
Nota Tambahan:

Pelaporan segala salah laku pegawai PPAP juga boleh dilaporkan terus kepada Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.