PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG

Permohonan Maklumat

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang,
sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Pengarah,
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Jalan Kemunting,
25100 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Penafian

Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.