PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG

Visi & Misi

Menjadi Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Bagi Membina Masyarakat Cemerlang.

 

Menyediakan prasarana dan perkhidmatan perpustakaan  yang lengkap, kondusif dan cemerlang.
Menjadikan masyarakat berbudaya ilmu melalui program-program terancang dan pembinaan kakitangan anggota perpustakaan.
Memartabatkan Pusat Warisan Intelek Negeri.